Aktualności

Ostatnie wpisy

 • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że jeszcze do 4 września 2020 r. jest możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych...

 • Aktywny Samorząd – przypomnienie

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że do dnia 31 marca 2020 r. osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, kolegium językowym lub pobierające naukę...

 • OIK – pomoc online

  Bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne online dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wszystkich przeżywających kryzys psychiczny, w tym związany z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dzierżoniowie działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie...

 • Zmiany związane z funkcjonowaniem PCPRiOZ oraz PZON

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia informuje, że nie ma możliwości osobistego składania wniosków, pism i innych dokumentów. W celu załatwienia spraw w PCPRiOZ oraz w PZON prosimy o korzystanie z poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub ePuap-u. Wszelkie dokumenty...

 • Aktualne informacje związane z funkcjonowaniem PCPRiOZ

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje o niezbędnych zmianach od dnia 16 marca 2020 r. w funkcjonowaniu Centrum i jego jednostek, w związku z zagrożeniem koronawirusem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, Ośrodek...

 • PILNE!

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje o   niezbędnych zmianach w funkcjonowaniu Centrum i jego jednostek, w związku z zagrożeniem koronawirusem:   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie Jednostka pracuje normalnie, jednak...