Program wyrównywania różnic między regionami

Od 1 grudnia 2018r. odbywa się nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonym przez PFRON

Pieniądze na likwidację barier architektonicznych i transportowych

W 2019 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu zostanie udzielona pomoc w następujących obszarach:

Obszar B – na likwidację barier w urzędach administracji samorządu powiatowego, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • powiaty
 • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D – na likwidację barier transportowych; o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Obszar G – skierowanie poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może wynieść:

 • w przypadku obszaru B – 50% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 150 000,00 zł
 • w przypadku obszaru C – 50 % kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
 • w przypadku obszaru D dla jednostek prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej – 80% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:
  • 80 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 250 000 zł dla autobusów
 • w przypadku obszaru D dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy i powiaty – 70% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:
  • 80 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 250 000 zł dla autobusów
 • w przypadku obszaru G – 30% kosztów realizacji.

O środki mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie mają wymagalnych zobowiązań i zaległości w obowiązkowych wpłatach na ZUS, PFRON oraz wobec Urzędu Skarbowego.
Procedury realizacji programu, wnioski oraz wytyczne dotyczące projektów dostępne są na stronie internetowej

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Projekty można składać od 1 grudnia 2018 do 31 stycznia 2019r. w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1. Tam również udzielane są bliższe informacje pod nr. tel. 833 98 95.