Aktualności

SZKOLENIE 

W dniu 26 czerwca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie zorganizowało szkolenie dotyczące „Rozpoznawania uzależnienia u dzieci i młodzieży (wczesna interwencja), a także mechanizmów uzależnienia, faktów i mitów na temat narkotyków i dopalaczy”, które zostało przeprowadzone  przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień Pana Aleksandra Matusiaka. Uczestnikami szkolenia były osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, pracownicy socjalni i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PCPRiOZ w Dzierżoniowie oraz pracownicy PCOiW w Pieszycach.

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji wychowawczych, poszerzenie zakresu wiedzy na temat środków psychoaktywnych, a także poznanie sposobów rozpoznawania objawów uzależnienia na wczesnym etapie powstawania.

Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczestników ze względu na możliwość uzyskania wiedzy od praktyka i terapeuty Pana Aleksandra Matusiaka.

 


 

FESTYN RODZINNY 2019 – spływ pontonowy Przełomem Bardzkim w dniu 15 czerwca 2019 roku

Kochani, mieliśmy okazję do świętowania i uważamy, że wykorzystaliśmy ją w 100%.
Jeszcze raz dziękujemy Wam za to, że jesteście i mamy nadzieję, że przed Nami jeszcze wiele wspólnych przygód. 
Dziękujemy również firmie Pattonair Poland Sp. z o.o. za to, że po raz kolejny zdecydowali się wesprzeć nasz pomysł i dzielnie towarzyszyli nam w jego realizacji oraz za organizację konkursu plastycznego, w którym każdy mógł zaprezentować swój pomysł na ochronę środowiska.

BRAWA DLA WAS!!!!

My ten dzień zapamiętaliśmy tak…