„Zastępcza Mama Pięknie Malowana” – konkurs

Wielkimi krokami zbliża się 26 maja – Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. W tym wyjątkowym dniu chcielibyśmy pamiętać również o mamach zastępczych i podkreślić jak bardzo są dla nas ważne.

Z tej okazji organizujemy konkurs plastyczny „Zastępcza Mama Pięknie Malowana”, promujący rodzicielstwo zastępcze, który skierowany jest do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto celem konkursu jest kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci – uczestników konkursu.

UWAGA! do wygrania DLA CUDOWNYCH MAM ZASTĘPCZYCH są VOUCHERY

(m.in. do Salonu Urody „Akademia Piękna”, Salonu Urody „Magic”, Beauty Place By Karol Kotomski oraz Salonu Urody „Impresja”)

Serdecznie zapraszamy dzieci (przebywające w pieczy zastępczej) do wykonania pracy plastycznej, która będzie przedstawiała portret mamy zastępczej oraz będzie odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego.

Praca zawierająca elementy graficzne i tekstowe powinna zostać wykonana dowolną techniką na brystolu (format A3 lub A2) w orientacji poziomej lub pionowej. Na odwrocie pracy prosimy o wpisanie następujących danych: imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz dane do kontaktu (rodzica zastępczego). Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę. Prace mogą być dostarczone przez uczestników lub przez rodzinę w siedzibie tutejszego Centrum. 

Uczestnicy konkursu składają prace do dnia 17 maja 2024 r. do godziny 15.00. Prace można dostarczać osobiście do siedziby PCPRiOZ w Dzierżoniowie (58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, III piętro, pokój 412,  w godzinach 7.30 – 15.00).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie,  rozstrzygnie konkurs dokonując wyboru najlepszych trzech prac konkursowych w dwóch kategoriach:

– dzieci w wieku do 6 lat,

– dzieci w wieku powyżej 6 roku życia do 10 roku życia.

Nagrodami dla laureatów w każdej kategorii będą ww. VOUCHERY oraz  upominki rzeczowe, a nagrodzone prace znajdą się w dokumentach promujących rodzicielstwo zastępcze.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w naszym konkursie i włączenia się w ideę promowania rodzicielstwa zastępczego.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.