Nabory i konkursy

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza konkurs ofert na program polityki zdrowotnej obejmujący działania profilaktyczne i promocję zdrowia w zakresie:
„Profilaktyki higieny jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem próchnicy zębów dzieci klas I,II i III szkół podstawowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego na lata 2019 – 2022”.
W ramach programu dzieci ze szkół podstawowych z klas I, II i III wraz z rodzicami będą mogły spotkać się ze stomatologiem, który po przeglądzie uzębienia przeprowadzi z dziećmi instruktaż prawidłowego szczotkowania zębów. Z dziećmi przeprowadzone będą pogadanki związane z profilaktyką i higieną jamy ustnej oraz zostaną im rozdane zestawy do szczotkowania zębów. Program ma na celu zmniejszenie częstości występowania próchnicy wśród dzieci w klasach I,II,II.

Oferty mogą składać publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze stomatolodzy prowadzący indywidualną praktykę lekarską.

Regulamin i szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie BIP.