„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

Rozpoczynamy kolejną edycję programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”