ADRES:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

KONTAKT:
tel. 74-833-98-95
tel./fax 74-833-98-96
księgowość 74-833-16-14
e-mail: pcpr@pcprdzierzoniow.pl

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
pokój 403
tel. 74-832-32-30