Grupy wsparcia

GRUPY WSPARCIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pogotowia opiekuńcze.  Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny.

Celem grupy wsparcia jest:

  • Wymiana doświadczeń między rodzicami zastępczymi.
  • Wzajemne wsparcie emocjonalne.
  • Wzajemna samopomoc (uzyskanie pomocy np. w rozwiązywaniu problemów wychowawczych).
  • Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
  • Przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego.
  • Obniżenie napięcia i stresu.
  • Uzyskanie informacji zwrotnej od innych uczestników.
  • Pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości, rozpoznawanie swoich emocji zasobów jednostki oraz ograniczeń).
  • Zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

Spotkania grup wsparcia prowadzone są przez psychologa zatrudnionego
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dzierżoniowie.

Terminarz grup wsparcia w 2020 r. (zajęcia trwają 2 godziny):

18 kwietnia 2020 r.     godz.  10.00 (Superwizja z p. Dorotą Werner-Strach)
09 maja 2020 r.     godz.   10.00

06 czerwca 2020 r.     godz.   10.00

 

Grupy wsparcia odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie na ul. Piastowskiej 1, piętro IV, pokój 501.