Grupy wsparcia

GRUPY WSPARCIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pogotowia opiekuńcze.  Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny.

Celem grupy wsparcia jest:

  • Wymiana doświadczeń między rodzicami zastępczymi
  • Wzajemne wsparcie emocjonalne
  • Wzajemna samopomoc (uzyskanie pomocy np. w rozwiązywaniu problemów wychowawczych)
  • Doskonalenie umiejętności wychowawczych
  • Przeznaczenia czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
  • Obniżenie napięcia i stresu
  • Uzyskanie informacji zwrotnej od innych uczestników
  • Pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości, rozpoznawanie swoich emocji zasobów jednostki oraz ograniczeń)
  • Zapobieganiu wypaleniu zawodowemu

Spotkania grup wsparcia prowadzone są przez psychologa zatrudnionego
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dzierżoniowie.

Terminarz grup wsparcia w I półroczu 2018 r. (zajęcia trwają 2 godziny):

08.12.2018 r.     godz.  10.00
12.01.2019 r.     godz.   10.00

Grupy wsparcia odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie na ul. Piastowskiej 1, piętro IV, pokój 501.