Witamy serdecznie na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Dowiedz się więcej o naszej jednostce:

 • Statut PCPR
 • Zakres działania
 • Regulamin Organizacyjny PCPR
 • Sprawozdawczość
obrazek książka

Najnowsze informacje:

 • Lokalny Punkt Pomocy w Dzierżoniowie
  Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach organizowanego konkursu przyznało Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom. Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS w ramach projektu utworzyła Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem […]
 • Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że Powiat Dzierżoniowski planuje utworzyć Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy i powierzyć jego prowadzenie organizacji pozarządowej  w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ośrodek będzie zapewniał […]
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DZIERŻONIOWIE OIK kieruje działania o charakterze specjalistycznym i pomocowym do osób doświadczających przemocy, oraz osób które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej. OIK świadczy pomoc w formie: • konsultacji interwencyjnych (rozmowa wspierająca porada, udzielenie potrzebnych informacji) przez telefon, Internet […]
 • Aktywny Samorząd
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, kolegium językowym lub pobierające naukę w szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe) mogą ubiegać się […]
 • Aktywny Samorząd
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że do 30 sierpnia 2019 r. przyjmowanie są wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową. Wszelkie informacje dotyczące programu, jak i wnioski są dostępne […]