Aktualności

PZON zwraca się z prośbą do wnioskodawców, którzy otrzymali zawiadomienia o odbiorze legitymacji o ich odbiór na określonych w zawiadomieniu zasadach.

Np. prawo do zrzeczenia prawa do odwołania

Więcej aktualności

http://www.niepelnosprawni.pl/