Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) to placówki, które dają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizują dla nich zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. Osobom, które są gotowe do wejścia na rynek pracy, pomagają w znalezieniu zatrudnienia.
Warsztaty mogą być prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji dopasowanego do konkretnego uczestnika. 
Kandydat na uczestnika musi legitymować się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i orzeczonymi wskazaniami do terapii zajęciowej. 
Zajęcia trwają 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W ciągu roku przewidziana jest miesięczna przerwa urlopowa, którą wykorzystują jednocześnie uczestnicy i pracownicy. 

Jak zostać uczestnikiem zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej?

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, które chcą być uczestnikiem warsztatu prosimy o kontakt telefoniczny i umówienie się na ewentualne odwiedzenie warsztatu, poznania pracy uczestników oraz omówienia warunków przyjęcia: 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej
ul. Szkolna 6
58-240 Piława Górna
tel. 74 837 25 99
email: wtz_pg@interia.pl
kierownik wtz: Pani Lidia Bakalarz

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Parkowa 4b
58-200 Dzierżoniów
tel. 74 645 17 22
email: wtzdzierzoniow@qmail.com
kierownik wtz:  Pani Bożena Dobek