Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej daje niepełnosprawnym niezdolnym do pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej. Czyni to poprzez przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wykorzystując do tego techniki terapii zajęciowej. Obok szkoleń zawodowych idzie też o wykształcenie umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu.

Na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego funkcjonują 2  warsztaty terapii zajęciowej,  obejmujące terapią łącznie 95 uczestników:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej,
  Szkolna 6
  58-240 Piława Górna
  tel. 74 837 25 99
  email: wtz_pg@interia.pl
  kierownik: Lidia Bakalarz 
 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
  Parkowa
  tel. 74 645 17 22
  email: wtzdzierzoniow@qmail.com
  kierownik:  Bożena Dobek

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby, które mają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu. Zgłoszenia osób, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka, która go prowadzi, w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Uczestnicy w pracowniach pod okiem instruktorów pokonując własne ograniczenia  rozwijają swoje umiejętności w różnych dziedzinach m.in. kulinarnych, ogrodniczych, rękodzielniczych, plastycznych, ceramicznych itp.

Uczestnicy poprzez udział w zajęciach terapeutycznych rozwinęli swoje zainteresowania często nie mając nawet o nich pojęcia. Warsztaty pomagają również dostrzec własne potrzeby, poczucie własnej wartości, samodzielności i zaradności osobistej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.