„Program wyrównywania różnic między regionami III” – edycja 2024

Od 1 grudnia 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonym przez PFRON

W 2024 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w następujących obszarach:

 1. Obszar B – na likwidację barier w placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
  O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • samorządy gminne,
 • samorządy powiatowe,
 • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

 

 1. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
  O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • samorządy gminne,
 • samorządy powiatowe,
 • organizacje pozarządowe.

 

 1. Obszar D – na likwidację barier transportowych.
  O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem palcówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

 1. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

 

 1. Obszar G – skierowanie poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (m.in. staże, szkolenia, pace interwencyjne, jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, dofinansowanie do kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności, przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów zatrudnienia lub szkolenia pracowników niepełnosprawnych, wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej).
  O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy powiatowe.

 

Wysokość dofinansowania może wynieść:

 • w przypadku obszaru B – 55% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 176 000,00 zł
 • w przypadku obszaru C – 50 % kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy,
 • w przypadku obszaru D dla jednostek prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej – 95% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:
 • 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 351 500 zł dla autobusów
 • w przypadku obszaru D dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego – 85% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:
 • 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 351 500 zł dla autobusów,
 • w przypadku obszaru F – do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

 

O środki mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie mają wymagalnych zobowiązań i zaległości w obowiązkowych wpłatach na ZUS, PFRON oraz wobec Urzędu Skarbowego.

Procedury realizacji programu, wnioski oraz wytyczne dotyczące projektów dostępne są na stronie internetowej.

 

Projekty można składać od 1 grudnia 2023 r. do 6 lutego 2024 r. w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1. Tam również udzielane są bliższe informacje oraz pod nr tel. 74/ 833 98 95.