Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPRiOZ w Dzierżoniowie

Został uruchomiony w styczniu 2019 roku. OIK kieruje działania o charakterze specjalistycznym  i pomocowym do osób doświadczających przemocy oraz osób, które czasowo znalazły się  w sytuacji kryzysowej.

OIK świadczy pomoc w formie :

 • konsultacji interwencyjnych (rozmowa wspierająca, porada, udzielenie potrzebnych informacji),
 • pomocy psychologicznej (wsparcie psychologiczne, diagnoza problemu, terapia),
 • wsparcia socjalnego,
 • wsparcia pedagogicznego,
 • wsparcia prawnego,
 • schronienia.

Z konsultacji interwencyjnych może skorzystać każdy kto: 

 • doświadczył przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej czy ekonomicznej,
 • znajduje się w sytuacji kryzysowej,
 • ma potrzebę porozmawiania o swoim problemie oraz uzyskania wsparcia.


Z pomocy psychologicznej mogą skorzystać:

 • mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego, którzy w wyniku doświadczenia przemocy lub sytuacji kryzysowej potrzebują wsparcia, porady psychologicznej i terapii.

Konsultacje psychologiczne mają charakter indywidualnych spotkań, których termin należy wcześniej ustalić.

W zakresie schronienia Mieszkańcom OIK zapewnia się:

 • zakwaterowanie w umeblowanym pokoju wieloosobowym,
 • możliwość korzystania z pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania, takich jak: toaleta, łazienka, kuchnia,
 • możliwość korzystania z pomieszczeń służących do prowadzenia działań o charakterze warsztatowym, terapeutycznym i wypoczynkowym,
 • możliwość korzystania z istniejącego wyposażenia pomieszczeń.

W zakresie wsparcia socjalnego i specjalistycznego Mieszkaniec OIK otrzymuje:

 • pracę socjalną indywidualnie dopasowaną do sytuacji życiowej,
 • dostęp do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, pedagogicznego, zawodowego, prawnego) stosownie do potrzeb,
 • możliwość uczestnictwa w terapii indywidualnej i grupowej, korzystania z oferty grup wsparcia, grup samopomocowych oraz udziału w grupowym poradnictwie specjalistycznym.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
Tel. 74-833-98-95
e-mail: pcpr@pcprdzierzoniow.pl