OŚRODEK  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
I OCHRONY ZDROWIA W DZIERŻONIOWIE

OIK prowadzi działania o charakterze specjalistycznym  i pomocowym do osób doświadczających przemocy oraz osób, które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej.

OIK świadczy pomoc w formie:

 • konsultacji interwencyjnych (rozmowa wspierająca – przez telefon, Internet
  i osobiście, udzielenie potrzebnych informacji, itp.),
 • poradnictwa psychologicznego (terapia indywidualna, diagnoza problemu),
 • terapii uzależnień,
 • poradnictwa socjalnego,
 • poradnictwa pedagogicznego
 • poradnictwa zawodowego,
 • poradnictwa prawnego,
 • schronienia.

Z konsultacji interwencyjnych może skorzystać każdy, kto:

 • doświadczył przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, ekonomicznej,
 • znajduje się w sytuacji kryzysowej,
 • ma potrzebę porozmawiania o swoim problemie oraz uzyskania wsparcia.

Możliwość uzyskania wsparcia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź telefonicznie w godzinach od 7.30 do 18.00.

MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI:

Osobiście: ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów

Telefonicznie: 724 061 615, 74 833 98 95/ 74 833 98 96

E-mail: oik@pcprdzierzoniow.pl