Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów.

Wszelkie informacje dotyczące naboru, jak i druki są dostępne w siedzibie PCPRiOZ w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, III piętro, biuro podawcze oraz na stronie BIP.