Program Aktywny Samorząd (edycja 2023/2024)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że od dnia 1 września 2023 r. do dnia 10 października 2023 r. osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, kolegium językowym lub pobierające naukę w szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe) mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (dojazd na uczelnię, zakup materiałów biurowych, dostęp do internetu, itp.) w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej poprzez platformę (System Obsługi Wsparcia).

Wszelkie informacje dotyczące programu, jak i wnioski, są dostępne w siedzibie PCPRiOZ w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, oraz na  stronie BIP.