Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dzierżoniowskiego

Starosta Dzierżoniowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Ogłoszenie dotyczące naboru ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Oferty należy składać w sekretariacie Starosty w kopercie zamkniętej z dopiskiem „Nabór kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dzierżoniowskiego” – Dzierżoniów, Rynek 27 pok. 202 w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 31.08.2023 r.