Program Aktywny Samorząd edycja 2023 – przypomnienie 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że do dnia 31 sierpnia 2023 r. osoby niepełnosprawne:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • powyżej 16 roku życia, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub aktywne zawodowo,

z dysfunkcją narządu słuchu, mowy lub ruchu mogą składać wnioski o dofinansowanie do sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub do utrzymania sprawności takiego wózka, do zakupu protezy kończyn dolnych lub górnych.

Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie PCPRiOZ lub elektronicznej poprzez portal internetowy – SOW.  

Wszelkie informacje dotyczące programu jak i wnioski są dostępne w siedzibie PCPRiOZ w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 oraz na stronie BIP.