Zmiany związane z funkcjonowaniem PCPRiOZ oraz PZON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia informuje, że nie ma możliwości osobistego składania wniosków, pism i innych dokumentów.

W celu załatwienia spraw w PCPRiOZ oraz w PZON prosimy o korzystanie z poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub ePuap-u.

Wszelkie dokumenty kierowane do Państwa przekazywane będą Państwu również drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

W celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy prosimy o kontakt telefoniczny:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia: 74/833-98-95
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 74/832-32-30.

Powyższe działania podyktowane są bezpieczeństwem pracowników PCPRiOZ oraz PZON w Dzierżoniowie.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.