OIK – pomoc online

Bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne online dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wszystkich przeżywających kryzys psychiczny, w tym związany z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, oferuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dzierżoniowie działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

W okresie stanu epidemicznego ze wsparcia mogą skorzystać także lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia oraz osoby objęte kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub osoby hospitalizowane, ich rodziny i wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dzierżoniowie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju istnieje możliwość skorzystania z porad radcy prawnego.

Wsparcie udzielane będzie poprzez kontakt e-mailowy: oik@pcprdzierzoniow.pl

W ramach wsparcia psychologicznego i pedagogicznego – poza kontaktem e-mailowym oraz telefonicznym – na czas trwania nadzwyczajnej sytuacji uruchomiliśmy dla Państwa kontakt przez SKYPE – czat, rozmowy lub rozmowy wideo:

Karina Adamowicz – psycholog PCPR/OIK Dzierżoniów: e-mail: k.adamowicz@pcprdzierzoniow.pl; SKYPE: (https://join.skype.com/invite/hsB5Q2OFpQ2p)

Agnieszka Lemieszek – psycholog PCPR/OIK Dzierżoniów: e-mail: a.lemieszek@pcprdzierzoniow.pl; SKYPE:  (https://join.skype.com/invite/biSOJvEFrhId)

Dostępne numery tel.:
(74) 833-98-95
(74) 833-98-96 
724-061-615

Zachęcamy do kontaktu w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.