Skorzystaj z dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dla dziecka

Dysponujemy jeszcze środkami finansowymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – dla dzieci i ich opiekunów oraz osób do 24 roku życia uczących się i niepracujących. 

Zapraszamy rodziców (opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych) dzieci do 16 roku życia, oraz osoby do 24 roku życia uczące się i niepracujące posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź równoważne do skorzystania z dofinansowania do wyjazdu na turnus. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco do wyczerpania środków finansowych z PFRON.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://pcprdzierzoniow.pl/turnusy-rehabilitacyjne-informacja/

Szczegółowe informacje możesz uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1,  bądź dzwoniąc pod numer telefonu 74 833 98 95.