Program „Opieka wytchnieniowa” – ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie w związku z planowanym przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 poszukuje specjalistów z dziedzin:

  • psychologii (psychologów lub terapeutów),
  • pielęgnacji,
  • rehabilitacji,
  • dietetyki,

do prowadzenia  specjalistycznego poradnictwa przeznaczonego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi, z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, tel. 74 833 98 95.

 

Program realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych