Aktywny Samorząd – przypomnienie dot. składania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że do dnia 31 marca 2021 r. osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, kolegium językowym lub pobierające naukę w szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe) mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (dojazd na uczelnię, zakup materiałów biurowych, dostęp do internetu, itp.) w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski o dofinansowanie zadań z Modułu I:

  1. likwidacja bariery transportowej (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy);
  2. likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi zakupionego w ramach programu sprzętu);
  3. likwidacja barier w poruszaniu się (pomoc w zakupie i utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego, skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie i utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne);
  4. pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w przedszkolu lub żłobku)

przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wszystkie wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej (System Obsługi Wsparcia).

Wszelkie informacje dotyczące programu, jak i wnioski, są dostępne w siedzibie PCPR i OZ w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 oraz na stronie BIP.