Lokalny Punkt Pomocy w Dzierżoniowie

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach organizowanego konkursu przyznało Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS w ramach projektu utworzyła Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku, a także Lokalne Punkty Pomocy, m.in. w Dzierżoniowie.

Pomoc osobom pokrzywdzonym realizowana jest nieodpłatnie w zakresie:
– udzielania pomocy prawnej, w tym mediacji;
– pomocy psychologicznej i psychiatrycznej;
– finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych;
– finansowania kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, żłobkach
   i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
– finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
– pokrywania kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media;
– pokrywania kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości.

Wszystkie formy wsparcia będą prowadzone do 31 grudnia 2021 r., a pomoc udzielana jest osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, a także świadkom
i osobom im najbliższym.

 

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać w siedzibie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku (ul. Okrzei 11/2, 57-300 Kłodzko), nr tel.: +48 517 601 656 oraz e-mail: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl.

 

Dane Lokalnego Punktu Pomocy w Dzierżoniowie

ul. Rynek 25, 58-200 Dzierżoniów

nr tel.: +48 509 281 371

e-mail: dzierzoniow@pomoc-pokrzywdzonym.pl

 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Dzierżoniowie jest czynny:

– poniedziałek w godzinach 8:00-10:00 i 15:00-17:00;

– wtorek w godzinach 8:00 – 17:00;

– środa w godzinach 8:00-10:00 i 15:00-17:00;

– czwartek w godzinach 8:00 – 17:00;

– piątek w godzinach 8:00 – 17:00;

 

Dodatkowa infolinia czynna całą dobę – nr tel.: +48 508 962 007

Strona internetowa: www.pomoc-pokrzywdzonym.pl