Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje, że Powiat Dzierżoniowski planuje utworzyć Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy i powierzyć jego prowadzenie organizacji pozarządowej  w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ośrodek będzie zapewniał specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, prawne, socjalne)  dla ofiar przemocy. Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie internetowej oraz fanpage’u.