REHABILITACJA BEZ KOLEJKI W DOMU PACJENTA

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci, niezdolne do samodzielnej egzystencji bądź, wymagające stałej lub długotrwałej opieki (pkt 7 orzeczenia), mogą skorzystać z bezpłatnej 80-dniowej rehabilitacji w warunkach domowych.

Z darmowej rehabilitacji mogą skorzystać osoby posiadające:

  • prawo do ubezpieczenia,
  • konkretne schorzenie opisane kodem ICD10,
  • skierowanie od lekarza poz na zespół rehabilitacji domowej.

Zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informacje kontaktując się z firmą

MARCONI MEDICA, pod nr telefonu 516 808 043

Zapraszamy do skorzystania z oferty!