PCPRiOZ w Dzierżoniowie poszukuje osoby do prowadzenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

PCPRiOZ w Dzierżoniowie poszukuje osoby do prowadzenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

Wymagania:

  1. ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  2. posiadanie zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
  3. udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie na okres trwania programu, tj. ok. 3 miesiące.

Miejsce i godziny pracy:

Siedziba PCPRiOZ w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, godziny popołudniowe, dzień tygodnia do ustalenia.

Osoby chętne do prowadzenia zajęć mogą zgłosić się osobiście do siedziby Centrum lub telefonicznie pod numerem 74/ 833 98 95.