„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Powiat Dzierżoniowski przystępuje do Programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub opiekunem dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  będziesz mógł ubiegać się w 2023r. o asystenta, który będzie wspierał cię w czynnościach dnia codziennego.

Usługa ta będzie obejmowała pomoc w dotarciu m.in. do pracy, szkoły, placówki medycznej itp. Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne będą mogły załatwić potrzebne formalności, zrobić zakupy i uczestniczyć w życiu społecznym.

Również, jeśli w twojej rodzinie jest osoba niepełnosprawna bądź jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia bądź ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możesz ubiegać się o wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w opiece nad osobą niepełnosprawną w ramach opieki wytchnieniowej.

Z usług asystenta i w ramach opieki wytchnieniowej będzie można skorzystać bezpłatnie.

Programy realizowane będą ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie tel. 74 833 98 95 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: