PILNE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje o   niezbędnych zmianach w funkcjonowaniu Centrum i jego jednostek, w związku z zagrożeniem koronawirusem:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie

Jednostka pracuje normalnie, jednak rekomenduje się odwiedzanie placówki jedynie w przypadku takiej konieczności. Zachęcamy do kontaktowania się z Centrum telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz epuap. Adresy mailowe wszystkich pracowników, numery telefonów oraz dane skrytki epuap znajdują się na stronie internetowej Centrum oraz BIP. Odwołane zostały konsultacje z psychologami i pedagogami. Wstrzymane zostało przeprowadzanie wywiadów w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej. Spotkania w sprawie oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej zostają zawieszone.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Jednostka pracuje normalnie, jednak zaleca się odwiedzanie placówki jedynie w przypadku pilnej konieczności. Zachęcamy i prosimy o kontakt z pracownikami OIK telefonicznie (724-061-615) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (oik@pcprdzierzoniow.pl). Odwołane zostały konsultacje ze specjalistami przyjmującymi w ramach OIK.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Jednostka pracuje normalnie, jednak rekomenduje się odwiedzanie placówki jedynie w przypadku takiej konieczności. Zachęcamy do kontaktowania się z Centrum telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz epuap. Adresy mailowe wszystkich pracowników, numery telefonów oraz dane skrytki epuap znajdują się na stronie internetowej Centrum oraz BIP. Odwołane zostały komisje lekarskie od dnia 16 marca 2020 r.

 

Zmiany obowiązywać będą przez najbliższe dwa tygodnie. Dziękujemy za wyrozumiałość.