PCPRiOZ – zmiany w funkcjonowaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie informuje o   niezbędnych zmianach od dnia 22 marca 2021 r. w funkcjonowaniu Centrum i jego jednostek, w związku z zagrożeniem koronawirusem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie

Jednostka pracuje normalnie, jednak rekomenduje się odwiedzanie placówki jedynie w przypadku pilnej konieczności. Zachęcamy do kontaktowania się z Centrum telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz epuap. Adresy mailowe wszystkich pracowników, numery telefonów oraz dane skrytki epuap znajdują się na stronie internetowej Centrum oraz BIP. 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Jednostka pracuje normalnie, jednak zaleca się odwiedzanie placówki jedynie w przypadku pilnej konieczności. Zachęcamy i prosimy o kontakt z pracownikami OIK telefonicznie (724-061-615) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (oik@pcprdzierzoniow.pl). Odwołane zostały osobiste konsultacje ze specjalistami przyjmującymi w ramach OIK.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Jednostka pracuje normalnie, jednak rekomenduje się odwiedzanie placówki jedynie w przypadku takiej konieczności. Zachęcamy do kontaktowania się z Zespołem telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz epuap. Adresy mailowe wszystkich pracowników, numery telefonów oraz dane skrytki epuap znajdują się na stronie internetowej Centrum oraz BIP. 

 

 Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Dziękujemy za wyrozumiałość.