Dofinansowania ze środków PFRON – aktualizacja wniosków

Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie PCPR i OZ lub elektronicznej poprzez platformę https://sow.pfron.org.pl/

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania, jak i wnioski, są dostępne w siedzibie PCPR i OZ w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, oraz na stronie internetowej.