Bariery architektoniczne – informacja

Informujemy, że osoby niepełnosprawne ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym, które mają trudności w poruszaniu się do dnia 13 maja 2022 roku mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

 

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie do dnia 13 maja 2022 roku.  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 833 98 95.

 

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie: Likwidacja barier architektonicznych”