Aktywny Samorząd – przypomnienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że do dnia 31 marca 2020 r. osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, kolegium językowym lub pobierające naukę w szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe) mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (dojazd na uczelnię, zakup materiałów biurowych, dostęp do internetu, itp.) w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski o dofinansowanie zadań z Modułu I programu przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Od 1 marca 2020 r. wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczące programu jak i wnioski są dostępne w siedzibie PCPRiOZ w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 oraz na stronie internetowej :

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/artykul/377/1244/aktywny-samorzad