Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przypomina, że osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, kolegium językowym lub pobierające naukę w szkole wyższej (studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe) mogą ubiegać się o dofinansowanie czesnego i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (dojazd na uczelnię, zakup materiałów biurowych, dostęp do internetu, itp.). Wnioski można składać do 10 października 2019 r.

Wszelkie informacje dotyczące programu, jak i wnioski są dostępne w siedzibie PCPR i OZ w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1 oraz na stronie BIP.